Informacje na czas od dnia 27.03-18.04.2021

Szanowni Państwo,

w związku z wprowadzeniem przez rząd nowych obostrzeń, zmuszeni jesteśmy ograniczyć działanie naszej placówki.

Wymogiem zorganizowania zajęć w przedszkolu dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jest złożenie pisemnego wniosku do Dyrektora przedszkola o zorganizowanie zajęć stacjonarnych lub zajęć rewalidacyjnych.

Wymogiem zorganizowania zajęć w przedszkolu dla dzieci rodziców wskazanych w w/w rozporządzeniu jest złożenie pisemnego wniosku do Dyrektora przedszkola wraz z ankietą o zorganizowanie zajęć.

Zainteresowanych Rodziców prosimy o złożenie wniosku w placówce: osobiście lub e-mailowo na adres: biuro@przedszkolenisko.pl

Drodzy Rodzice, jest możliwość odbioru kart pracy dziecka na czas zdalnego nauczania (w godz. 9-14, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym)

Kontakt:

  • telefoniczny codziennie w godzinach 8:30-14:00
  • e-mailowy: biuro@przedszkolenisko.pl

    Nieczytelnie wypełniony wniosek, mający braki nie będzie pozytywnie rozpatrzony.

Dokumenty:

WNIOSEK  do pobrania

ANKIETA  do pobrania 

Oświadczenie dla rodziców dzieci do 2,5 lat  do pobrania

26.03.2021 r. 

Katarzyna Kozak
Dyrektor